فرهنگ اصطلاحات


گرامر a/an
گرامر a/an

گرامر a/an

۳۰ مهر ۱۳۹۳ - نکات گرامری

اشتباهات رایج Both/Both of
اشتباهات رایج Both/Both of

اشتباهات رایج Both/Both of

۲۸ مهر ۱۳۹۳ - نکات گرامری

عبارت روز ?How bad can it get
عبارت روز ?How bad can it get

عبارت روز ?How bad can it get

۲۴ شهریور ۱۳۹۳ - عبارات کاربردی

چندمین
چندمین

چندمین

۱۶ اسفند ۱۳۹۲ - عبارات کاربردی

رستوران‌های “Drive thru”
رستوران‌های “Drive thru”

رستوران‌های “Drive thru”

۱۶ اسفند ۱۳۹۲ - عبارات کاربردی

بیان کردن تاریخ
بیان کردن تاریخ

بیان کردن تاریخ

۱۷ بهمن ۱۳۹۲ - نکات گرامری

فعل Get
فعل Get

فعل Get

۱۹ دی ۱۳۹۲ - عبارات کاربردی

کلمات و عبارتهای مربوط به دادگاه
کلمات و عبارتهای مربوط به دادگاه

کلمات و عبارتهای مربوط به دادگاه

۱۹ دی ۱۳۹۲ - عبارات کاربردی, لغات کاربردی

چند تا عبارت مهم در رابطه با خانواده
چند تا عبارت مهم در رابطه با خانواده

چند تا عبارت مهم در رابطه با خانواده

۰۹ دی ۱۳۹۲ - عبارات کاربردی

ده عبارت طلایی برای وقتی که می خواهید کسی رو “تشویق” کنید
ده عبارت طلایی برای وقتی که می خواهید کسی رو “تشویق” کنید

ده عبارت طلایی برای وقتی که می خواهید کسی رو “تشویق” کنید

۰۹ دی ۱۳۹۲ - عبارات کاربردی

چهار فعل عبارتی (مرکب) مهم که هر زبان آموزی باید بلد باشه
چهار فعل عبارتی (مرکب) مهم که هر زبان آموزی باید بلد باشه

چهار فعل عبارتی (مرکب) مهم که هر زبان آموزی باید بلد باشه

۰۱ دی ۱۳۹۲ - عبارات کاربردی

عبارت های برای تسلیت گفتن
عبارت های برای تسلیت گفتن

عبارت های برای تسلیت گفتن

۲۰ آذر ۱۳۹۲ - عبارات کاربردی

مغازه ها
مغازه ها

مغازه ها

۲۴ آبان ۱۳۹۲ - لغات کاربردی

اسامی ادویه و سبزیجات خشک
اسامی ادویه و سبزیجات خشک

اسامی ادویه و سبزیجات خشک

۲۲ آبان ۱۳۹۲ - لغات کاربردی

مجردی یا متاهل؟
مجردی یا متاهل؟

مجردی یا متاهل؟

۰۸ آبان ۱۳۹۲ - عبارات کاربردی

رفیق نیمه راه
رفیق نیمه راه

رفیق نیمه راه

۰۸ آبان ۱۳۹۲ - عبارات کاربردی

نکات اسپیکینگ آیلتس
نکات اسپیکینگ آیلتس

نکات اسپیکینگ آیلتس

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ - آیلتس چیست؟, نکات آزمون آیلتس

نکات لیسنینگ آیلتس
نکات لیسنینگ آیلتس

نکات لیسنینگ آیلتس

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ - آیلتس چیست؟, نکات آزمون آیلتس

نکات رایتینگ آیلتس
نکات رایتینگ آیلتس

نکات رایتینگ آیلتس

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ - آیلتس چیست؟, نکات آزمون آیلتس

نکات ریدینگ آیلتس
نکات ریدینگ آیلتس

نکات ریدینگ آیلتس

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ - آیلتس چیست؟, نکات آزمون آیلتس

آیلتس چیست؟
آیلتس چیست؟

آیلتس چیست؟

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ - آیلتس چیست؟

تافل چیست؟
تافل چیست؟

تافل چیست؟

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ - تافل چیست؟