تاریخ: 06 فوریه 2014
دسته: نکات گرامری

۱- (سال) ۲۰۱۴
Two thousand (and) fourteen
تو محاوره معمولا کلمه‌ی and رو حذف می کنن

۲- April 23
April twenty-third
“بیست سوم آوریل (امریکایی)”

۳- April 23
April the twenty-third
The twenty-third of April
“بیست و سوم آوریل (بریتانیایی)

۴- برای پرسیدن تاریخ هم می تونید از دو عبارت رایج زیر استفاده کنید:
?What’s the date today
?What’s today’s date