تاریخ: 09 ژانویه 2014
دسته: عبارات کاربردی

فعل get یکی از پرکاربردترین افعال در محاوره انگلیسی است که به تنهایی و در ترکیب با افعال دیگه حالت های زیادی رو ایجاد میکنه. این فعل به تنهایی میتونه هفت معنی متفاوت داشته باشه و جایگزین هفت فعل در محاوره بشه. این هفت فعل عبارتند از:

۱٫ Arrive (رسیدن)
۲٫ Fetch (آوردن)
۳٫ Receive (گرفتن/ دریافت کردن)
۴٫ Buy (خریدن)
۵٫ Understand (فهمیدن/ متوجه شدن)
۶٫ Have (داشتن)
۷٫ Become (شدن)

این هفت فعل کمی رسمی هستند و بیشتر در مکالمات رسمی استفاده میشند. در مکالمه های روزمره و عامیانه معمولا از get در معنای این هفت فعل استفاده میکنند
چند مثال:

۱٫ Arrive (رسیدن)

?What time did you get there
ساعت چند رسیدی اونجا؟

My wife’ll kill me if I don’t get home soon
اگه دیر برسم خونه خانومم منو میکشه
———————————————————————
۲٫ Fetch (آوردن)

?Can you get me a glass of water
میشه یه لیوان آب برای من بیاری؟

I’m going to get her from school
میخواهم برم از مدرسه بیارمش
———————————————————————
۳٫ Receive (گرفتن/ دریافت کردن)

I got some cool presents for my birthday
برای تولدم چندتا کادوی خیلی باحال گرفتم

I usually get paid the last Wednesday of the month
معمولا چهارشنبه آخر هر ماه حقوق میگیرم
———————————————————————
۴٫ Buy (خریدن)

I got this on sale for only four bucks
اینو تو حراج فقط ۴ دلار خریدم

Joe is going to get ticket for all of us
قراره جو برای هممون بلیط بخره
———————————————————————
۵٫ Understand (فهمیدن/ متوجه شدن)

?Do you get what I’m trying to get across
کاملا متوجه میشی دارم چی بهت میگم؟

get across = حالی کردن/ فهموندن
———————————————————————
۶٫ Have (داشتن)

I got some good news for you
یه خبر خوب برات دارم

I only got five hours of sleep last night
دیشب فقط پنج ساعت خوابیدم
———————————————————————
۷٫ Become (شدن) –> قبل از صفت

The theater’s getting dark – I think the movie is starting
سالن داره تاریک میشه. فکر کنم فیلم داره شروع میشه

?Is your back getting stiff
کمرت خشک شده/ گرفته؟