تاریخ: 10 مه 2013
دسته: آیلتس چیست؟, نکات آزمون آیلتس

 

projecturf-app-iconنکات رایتینگ آیلتس


بخش نوشتاری یا رایتینگ Writing آزمون آیلتس سه قسمت دارد:
۱- General Writing: Task 1: Letter
نوشتن یک نامه ۱۵۰ کلمه ای است که باید در ۲۰ دقیقه (حتی کمتر) نوشته شود.
۲- Academic Writing: Task 1: Giving a Report
باید بر اساس اطلاعات موجود در نمودارها و جداول، یک گزارش ۱۵۰ کلمه ای در مدت ۲۰ دقیقه بنویسید.
۳- Academic Writing: Task 2: Essays
در این قسمت از رایتینگ باید در مدت ۴۰ دقیقه یک Essay یا انشاء ۲۵۰ کلمه ای بنویسید.