تاریخ: 10 مه 2013
دسته: آیلتس چیست؟, نکات آزمون آیلتس

projecturf-app-iconنکات اسپیکینگ آیلتس


 بخش لیسنینگ (Listening) که اولین بخش آزمون است ۳۰ دقیقه طول میکشد. ابتدا برای ۲۰ دقیقه به یک فایل صوتی گوش داده و در ۱۰ دقیقه بعدی جوابها را به پاسخ نامه منتقل میکنید. کل سوالات ۴۰ تاست که از ۴ بخش تشکیل شده و به تدریج مشکلتر میشوند. سوالات انواع مختلف دارند. به هر سوال باید آنگونه که خواسته شده پاسخ داد. در این آزمون باید مهارت همزمان شنیدن، درک کردن و فهمیدن و نوشتن (یادداشت برداری) را در خود تقویت کنید.
هر سوال یک نمره دارد و سوالات از ۱ تا ۹ نمره دهی میشوند.
بخش ۱: یک مکالمه بین دو نفر در قالب اجتماعی مثلا: رزرو هتل، زرو برنامه تور، برنامه ریزی برای یک سفر
بخش ۲: یک نفر درباره موضوعات اجتماعی صحبت میکند. مثلا امکانات یک مدرسه یا آموزشگاه یا یک باشگاه ورزشی و…
بخش ۳: یک گفتگوی بین چند نفر (تا ۴ نفر): مثلا بین یک استاد و شاگردانش درباره یک تکلیف درسی یا بین چند دانش آموز درباره یک پروژه تحقیقاتی
بخش ۴: یک نفر درباره موضوعی با مضمون آکادمیک صحبت میکند. مثلا یک سخنرانی آکادمیک.Web_Design نکات طلایی


 

biz-lightbulbاسپلینگ (Spelling) در این آزمون بسیار مهم است و به خاطر اسپلینگ و دیکته غلط کلمات از شما نمره کم میشود (به ویژه کلماتی که اسپل میشوند).

 

biz-lightbulbمهارت نوشتن اعداد را تمرین کنید .اعداد جدا و پشت هم گفته میشوند و شما باید با وجود سریع گفته شدن انها را بنویسید. double در خواندن اعداد و حروف یعنی ۲ پس double two یعنی ۲۲ یا double s یعنی دو تا s.

 

biz-lightbulbهر دو اسپلینگ بریتانیایی و امریکن قابل قبول است، مثلا :color or colour.
در نوشتن تاریخ میتوانید از فرمتهای متفاوت استفاده کنید. مثلا:
۲۵ ۱۰ ۱۹۹۵
October 25th 1995
۲۵
th October 1995

 

biz-lightbulbاگر مفرد کلمه ای گفته شده، نوشتن جمع آن کلمه به عنوان جواب اشتباه تلقی میشود و بر عکس. مثلا:
Students به جای student

 

biz-lightbulbدر نوشتن آدرس بر خلاف فارسی از کوچکتر به بزرگتر گفته میشود. یعنی از شماره تا به ترتیب نام خیابان و… و شهر.
برای کلمه خیابان از street, drive, avenue و گاهی road استفاده میشود.

 

biz-lightbulbبه دلیل بین المللی بودن آزمون آیلتس، لهجه ها متنوع بوده و استرالیایی، آمریکایی و بریتانیایی را شامل میشود.

 

biz-lightbulbبرای وارد کردن پاسخ ها در پاسخنامه پس از هر ۱۰ سوال از درست وارد کردن پاسخها مطمطئن شده و آنها را چک کنید، زیرا اگر یک سوال جا به جا شده باشد تمام سوالات به هم ریخته می شود.

 

biz-lightbulbبهترین راهکار برای گرفتن نمره بالا در لیسنینگ تمرین تمرین و باز هم تمرین قبل از آزمون است. چیزی را به شانس واگذار نکنید. با تمرین کافی قبل از آزمون مطمئن شوید که انواع سوالات و لهجه ها را میشناسید و میفهمید. دیکته و اسپلینگ کلمات را کامل و درست یاد بگیرید. حتی ممکن است اشکال دیکته شما در کلماتی باشد که خیلی راحت است. با این حال گول نخورید، بر روی کاغذ جداگانه دیکته تمام کلمات را حداقل یکبار تمرین کنید. لینک برای فروشگاه و منابع تمرین لیسنینگ گذاشته شود.

 

biz-lightbulbدر کل آزمون برای وارد کردن جوابها به پاسخنامه فقط در قسمت لیسنینگ به شما زمان میدهند. در قسمت ریدینگ Reading باید همزمان این کار را انجام دهید. در قسمت رایتینگ Writing هم وقتی برای پاکنویس کردن ندارید.

 

biz-lightbulbدر تمامی قسمتهای آزمون، خواندن درست صورت سوال بسیار بسیار مهم است. بسیاری از نادرست جواب دادنها به خاطر با عجله و سرسری خواندن صورت سوال است. یا چون دیروز سوالی شبیه به آنچه در امتحان است خوانده اید دیگر زحمت دوباره خواندن سوال را به خود نمیدهید و مثلا به جای بیش از دو کلمه، سه کلمه مینویسید!

 

biz-lightbulbدر اول هر بخش یک مثال از سوالات پخش شده و به آن پاسخ داده میشود تا شما بتوانید روند لیسنینگ را بهتر دنبال کنید. پس از پایان مثال دوباره فایل صوتی از ابتدا پخش میشود که شما یکبار آن را شنیده اید.

 

biz-lightbulbقبل از پخش فایل صوتی در هر بخش حدود ۳۰ ثانیه به شما فرصت داده میشود تا نگاهی به سوالات بکنید. این زمان بهترین فرصت است تا نگاهی سریع به سوالات انداخته با انواع سوالات و نوع ترتیب بندی آنها اشنا شوید (آیا سوالات جدول به صورت افقی پیش میروند یا عمودی).
موضوع درباره یک ایستگاه قطار است یا فرودگاه و… (به این شکل شما میتوانید جوابها را بهتر پیش بینی کنید و خودتان را برای شنیدن کلمات مرتبط با آن موضوع آماده کنید)

 

biz-lightbulbدر زمان گوش کردن به فایل صوتی در حال پخش باید یادداشتهای مرتب خوانا و دقیق بردارید تا در هنگام وارد کردن پاسخها در پاسخنامه دچار گیجی و سردرگمی نشوید. تجربه اثبات کرده کسانی که آدمهای مرتب و دقیقتری هستند و با خط کشیدن و زیرهم نویسی، یادداشتهای بهتری برمیدارند در آزمون لیسنینگ بهتر عمل میکنند. (بعضی از مراکز برگزاری هدفون در اختیار داوطلبان میگذارند که کیفیت بسیار بهتری دارد و کیفیت صدا را به شدت تغییر می دهد.)
انواع سولات و روش پاسخ دهی
انواع سوالات:
۱٫ multiple choice
۲٫ short-answer questions
۳٫ sentence completion
۴٫ notes/summary/diagram/flow chart/table completion
۵٫ labeling a diagram which has numbered parts
۶٫ classification
۶٫ matching
biz-lightbulbدر بعضی سوالات از شما خواسته میشود جای خالی را با کلماتی نه بیشتر از سه تا پر کنید. به یاد داشته باشید که حتی a و an هم به عنوان یک کلمه شمرده میشوند. در این نوع سوالات شما میتوانید یک کلمه، دو کلمه و حداکثر سه کلمه بنویسید. لازم نیست حتما ۳ کلمه نوشته شود. اعداد هم یک کلمه محسوب میشوند.
biz-lightbulbاگر سوال از شما میخواهد که فقط شماره یا حرف جواب درست را در پاسخنامه بنویسید (مثلا B، A یا C) فقط همان را بنویسید و از نوشتن جواب کامل پرهیز کنید.
فقط با مداد جواب بدهید.
به گرامر جمله به ویژه در سوالات sentence completion توجه کنید.