تاریخ: 30 دسامبر 2013
دسته: عبارات کاربردی

۱- Immediate family: فامیل درجه یک (شامل پدر، مادر، خواهر و برادر)

۲- Extended family: فامیل درجه دو (شامل عمه، عمو، دایی، خاله و فرزندان آنها، پدربزرگ و مادربزرگ)

۳- Loving family: خونواده‌ای که اعضای اون همدیگه رو خیلی دوست دارن

۴- Close-knit family: خونواده‌ای که خیلی باهم صمیمی هستن

۵- Dysfunctional family: خونواده‌ی بزهکار (دقیقا مثل خونواده‌ی گلگر تو سریال Shameless !)

۶- Distant family: فامیل دور