تاریخ: 13 نوامبر 2013
دسته: لغات کاربردی

جعفری : Parsley

دارچین : Cinnamon

رازیانه : Fennel

زردچوبه : Turmeric

زرشک : Barberry

زعفران : Saffron

زنجبیل : Ginger

سماق : Sumac

شوید : Dill

فلفل قرمز : Chili Pepper, Red Pepper

فلفل سیاه : Black Pepper

عناب : Jujuba

کنجد : Sesame

میخک :Clove

نعنا: Mint

هل : Cardamon

زیره سیاه Cumin

زیره سبز Caraway

 گشنیز Coriander

 ریحان Basil

ترخون Tarragon

ریواس Rhubarb