تاریخ: 30 دسامبر 2013
دسته: عبارات کاربردی

۱- Keep up the good work/job
وقتی کسی کاری خوبی انجام داده، برای تشویش کاری که انجام داده و تشویقش برای ادامه‌ی اون کار از این عبارت استفاده میشه. ضمنا در محاوره از شکل کوتاه شده‌ی اون یعنی “keep it up” استفاده می کنن یعنی “کارت عالیه، همین فرمون برو!”

۲- Well done
از این عبارت تو هر موقعیتی، چه رسمی و چه غیر رسمی، برای تشویق کردن بکار میره. (آفرین کارت عالی بود)

۳-Nice move – way to go
کارت خوب بود، آفرین (باید دقت کنید که گاهی معنای عکس داره! بستگی به لحن شما داره. گاهی معنیش این میشه که کارت اصلن خوب نبود و در واقع ما با گفتن دو عبارت بالا داریم اون شخص رو مسخره می کنیم. تو فارسی هم تو چنین موقعیت‌هایی میگیم: ” خسته نباشی!”)

۴- That was a nice try – that was a good effort
تلاشت ستودنی بود (توجه کنید از این عبارت برای تشویق کسی که شکست خورده، استفاده می کنیم)

۵- Wow! I’m impressed!
واو! تحت تاثیر این حرکتت قرار گرفتم!

۶- Nice gesture
آفرین خوب کاری کردی (در واقع رضایت خودمون رو از کاری که طرف مقابل انجام داده نشون میدیم)

It was a nice gesture to invite his wife too
“آفرین کار خوبی کردی همسرش رو هم دعوت کردی”

۷- That’s a real improvement / You’ve really improved
داری عالی پیش میری! (از این عبارت وقتی استفاده می کنیم که ببینیم کسی داره خوب پیشرفت می کنه)

۸- You’re on the right track
تو مسیر درستی داری حرکت می کنی (از این عبارت وقتی استفاده می کنیم که کسی هنوز به موفقیت اصلی نرسیده ولی این مسیری که انتخاب کرده کاملا مسیر درستیه و در نهایت به موفقیت اون شخص ختم میشه)

۹- Keep it coming!
یه عبارت Slang بسیار رایج تو دنیای مجازی. وقتی افراد از مطلبی خوش‌شون میاد، میگن Keep it coming تا ضمن تشویق اون فرد، ازش بخوان که باز هم از این جور مطالب بذاره.

۱۰- Get it
بحث بر انگیزترین اصطلاح تو چند سال اخیر! در محاوره رایجه که نوجوون‌ها و جوون‌ها از این عبارت برای تشویق کسی استفاده می کنن. کاربرد این اصطلاح برای وقتیه که کسی در شرف پیروزیه/موفقیته. پس وقتی میگیم get it boy/girl یعنی آفرین پسر/دختر دیگه چیزی نمونده، تو داری موفق میشی. همچنین عبارت you’ve almost got it هم دقیقا یک چنین کاربردی داره.