دانلود مجموعه های آموزشی مرکز آموزش زبان آوا


فوریه

06

2014
ليستی از وزارت های دولت و معادل انگليسی آنها

ليستی از وزارت های دولت و معادل انگليسی آنها

Ministry of Health, Treatment and Medical Training وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی Ministry of Education وزارت آموزش و پرورش Ministry of Islamic Guidance وزارت ارشاد اسلامی Ministry of Economy and Finance وزارت اقتصاد و دارایی Ministry of intelligence وزارت اطلاعات Ministry of Cooperation وزارت تعاون Ministry of Justice وزارت دادگستری Ministry of Roads and Transportation وزارت راه و ترابری Ministry of Labor and Social…

ادامه مطلب