دانلود مجموعه های آموزشی مرکز آموزش زبان آوا


اکتبر

06

2015
کلمات و عبارتهایی کاربردی مربوط به “دندان”

کلمات و عبارتهایی کاربردی مربوط به “دندان”

Root Canal=روت کانال Cavity= کرم خوردگی دندان Crown= روکش دندان Denture=دندان مصنوعی Filling= بازسازی ساختار دندان از دست رفته با استفاده از موادی مانند فلز، آلیاژ، پلاستیک یا چینی استفاده می شود. Implant=دندان کاشتن Orthodontist=ارتودنسی Root=ریشه Veneer=روکش Abrasion=سایش General Anesthesia=بیهوشی عمومی Local Anesthesia=بی حسی موضعی Biopsy=بافت برداری Bridge=پل Bleaching=سفید کردن tooth extraction/Pulling Teeth=دندان کشیدن tooth abscess=آبسه دندان wisdom teeth=دندان عقل milk teeth=دندان های شیری Gum=لثه…

ادامه مطلب