دانلود مجموعه های آموزشی مرکز آموزش زبان آوا


نوامبر

15

2013
آسیب های پزشکی

آسیب های پزشکی

شکستگی و ضرب دیدگی : Fractures & Sprains   1- (آرنجم) در رفته است. I have a dislocated (elbow).   2- (قوزک پایم) رگ به رگ شده است. I’ve sprained my (ankle).   3- از دوچرخه افتادم و پایم شکست. I fell off my bike and broke my leg. 4- فکر کردم پایم شکسته است ولی فقط مو برداشته بود. I thought my leg was…

ادامه مطلب